Zoom the image with mouse

Shreeman Naarayaneeyam

2 sold in last 8 hours
C00283
Rs. 385.00
1.Bhagavataha Svaroopam Maahaatmyam Cha2.Roopamaadhuryam Bhaktimhatvam Cha3.Bhakti Praarthanaa4.Ashtaangayogaha Tatisiddhi Prakaarascha5.Viraat Purushotpattihi6.Viraat Svaroopam7.Brahmanaha Tapa: Vaikuntha Dhashanam Cha8.Naimittika-Pralayaha, Naabhi-Kamalaat Brahmanaha Aavirbhaavaha Cha9.Brahmanastapaha-Bhuvana-Nirmitihi Cha10.Srshti Bhedaahaa11.Hiranyaakshaya, Hiranyakashipoho Cha Utpattihi12.Varaaha Avataaraha13.Hiranyaaksha Vadhaha14.Kapila Avataaraha15.Kapilopadeshah16.Nara Naaaraayanayoho Avataaraha, Dakshayaagaha Cha17.Dhruva Charitam18.Prthu Chakravarti Charitam19.Prachetasaam Kathaa20.Rshabha-Yogeeshvara Charitam21.Nava-Varshaani, Sapta-Dveepaadayaha Cha22.Ajaamila Mokshaha23.Daksha-Charitam, Chitraketu Upaakhyaanam Cha24.Prahlaada Charitam25.Narasimha Avataaraha26.Gajendra Mokshaha27.ksheeraabdhi-Mathanam. Koormaavataaraha Cha28.Lakshmee-Svayamvaraha,Amrta Praadurbhaavaha Cha29.Amrta-Aaharanam, Asura...
Rs. 385.00
customers are viewing this product

1.Bhagavataha Svaroopam Maahaatmyam Cha
2.Roopamaadhuryam Bhaktimhatvam Cha
3.Bhakti Praarthanaa
4.Ashtaangayogaha Tatisiddhi Prakaarascha
5.Viraat Purushotpattihi
6.Viraat Svaroopam
7.Brahmanaha Tapa: Vaikuntha Dhashanam Cha
8.Naimittika-Pralayaha, Naabhi-Kamalaat Brahmanaha Aavirbhaavaha Cha
9.Brahmanastapaha-Bhuvana-Nirmitihi Cha
10.Srshti Bhedaahaa
11.Hiranyaakshaya, Hiranyakashipoho Cha Utpattihi
12.Varaaha Avataaraha
13.Hiranyaaksha Vadhaha
14.Kapila Avataaraha
15.Kapilopadeshah
16.Nara Naaaraayanayoho Avataaraha, Dakshayaagaha Cha
17.Dhruva Charitam
18.Prthu Chakravarti Charitam
19.Prachetasaam Kathaa
20.Rshabha-Yogeeshvara Charitam
21.Nava-Varshaani, Sapta-Dveepaadayaha Cha
22.Ajaamila Mokshaha
23.Daksha-Charitam, Chitraketu Upaakhyaanam Cha
24.Prahlaada Charitam
25.Narasimha Avataaraha
26.Gajendra Mokshaha
27.ksheeraabdhi-Mathanam. Koormaavataaraha Cha
28.Lakshmee-Svayamvaraha,Amrta Praadurbhaavaha Cha
29.Amrta-Aaharanam, Asura Nigrahaha Cha
30.Vaamana Avataaraha
31.Bali-Darpa-Uchchedaha
32.Matsya Avataaraha
33.Ambareesha Charitam
34.Shreemad Raamaayanam-Hanumat-Samaagama Paryantam
35.Shreemad Raamaayanam-Sugreeva Sakhyaat Prabhrti
36.Parasuraama Charitam
37.Sri Krishnaavataara Prastaavaha
38.Sri Krishnaavataaraha
39.Yogamaayaa-praadurbhaavaha, Krshnajanmotsavaha Cha
40.Pootanaa Mokshaha
41.Pootanaa-Deha-Daahaha, Krshna-Laalana-Aahlaadaha Cha
42.Shakataasura Nigrahaha
43.Trnaavarta Vadhaha
44.Naamakaranam Jaatakaphala Kathanam Cha
45.Baasla Leelaa
46.Sri Krshnasya Vadane Yashodayaa Lokaanaam Darshanam
47.Ulookhala Bandhanam
48.Nalakoobara-Manigreevayoha Shaapamokshah
49.Brndaavana Praveshaha
50.Vatsaasura-Bakaasuryoho Vadhaha
51.Aghaasur Nigrahaha, Vanabhojanam Cha
52.Brahma Garvashamanam
53.Dhenukaasura Vadhaha
54.Kaaliya-Visha-Baadhitaanaam Go-Gopaanaam Ujjeevanam
55.Kaaliya Mardanam
56.Kaaliya Anugrahaha
57.Pralabaasura Vadhaha
58.Daavaagni Mokshaha Rtu Varnanam Cha
59.Venugaana Varnanam
60.Gopee-Vastra Apaharanam
61.Viprapatnee Anugrahaha
62.Govarddhana Balihi
63.Govarddhana Uddhaaranam
64.Govinda Abhishekaha
65.Gopeenam Bhagavatasameepa Gamanam
66.Gopeejana Aahlaadanam
67.Bhagavataha Tirodhaanam-Punaha Praadurbhaavaha Cha
68.Gopeenaam Parama Aahlaadaha
69.Raasakreedaa
70.Sudharshana Shaapamokshaha Shankhachooda Vadhaha, Arishta,Vadhaha Cha
71.Keshee Vadhaha Vyomaasura Vadhaha Cha
72.Akrooraagamanam
73.Bhagavataha Mathuraapura Yaatraa
74.Bhagavataha Mathuraapuree Praveshaha
75.Kamsa Vadhaha
76.Uddhava Dootyam
77.Upashlokotpattihi Jaraasandhaadi Yuddham Cha
78.Dvaarakaa Vaasaha Rukminee Sandeshapraaptihi Cha
79.Rukminee Haranam
80.Syamanthaka Upaakhyaanam
81.Narakaasurasya Muktihi Subhadra Haranam Cha
82.Baana Yuddham Nrga Mokshaha Cha
83.Paundraka Vadhaha Vivida Vadhaha Cha
84.Samantapanchaka Yaatraa – Bhandhumitraadi Samaagamaha Cha
85.Jaraasanda Vadhaha Shisupala Vadhaha Cha
86.Saalvaadi vadhaha Bhaarata Yuddham Cha
87.Kuchela Vrttaantaha
88.Shree Santaanagopaalaha
89.Vrkaasura Katha Bhrgu Pareekshanam Cha
90.Vishnu Mahattva Sthaapanam
91.Bhakti Mahatvam
92.Karma Mishra Bhaktihi
93.Chaturvimshatihi Guruvaha
94.Tattva Jnyaana Utpattihi
95.Dhyaana Yogaha
96.Bhagavt Vibhootayaha Jnyaana-Karma Bhakti Yogaha Cha
97.Uttama Bhakti Praarthanaa Maarkandeya Katha Cha
98.Nishkala Brahma Upaasanam
99.Veda Stutihi
100.Keshaadipaada Varnanam

Shreeman Naarayaneeyam
You have successfully subscribed!
This email has been registered