கம்ப ராமாயணம்

2 sold in last 8 days
B01734
Rs. 130.00
Publisher: Lifco Publication Year of Publication: - Language: Tamil Number of Pages: 519 கம்பன் அளித்த காவிய அமுதம் கம்ப ராமாயணம். இதனை அவர் ராமாவதாரம் என்னும் பெயரால் இயற்றினார். கம்ப ராமாயணம் தமிழ் மக்களின் தனிப்பெருஞ் செல்வமாகும். கற்பவர் விரும்பும் அற்புத நூலாகிய கம்ப ராமாயணம் தமிழிலக்கியச் சோலையில் என்றென்றும் வாடாத மணமலராகும்.
Rs. 130.00
customers are viewing this product
  • Publisher: Lifco Publication
  • Year of Publication: -
  • Language: Tamil
  • Number of Pages: 519

கம்பன் அளித்த காவிய அமுதம் கம்ப ராமாயணம். இதனை அவர் ராமாவதாரம் என்னும் பெயரால் இயற்றினார். கம்ப ராமாயணம் தமிழ் மக்களின் தனிப்பெருஞ் செல்வமாகும். கற்பவர் விரும்பும் அற்புத நூலாகிய கம்ப ராமாயணம் தமிழிலக்கியச் சோலையில் என்றென்றும் வாடாத மணமலராகும்.

Have Questions?Ask a question
You have successfully subscribed!