லக்ஷ்மிஸஹஸ்ரம்

2 sold in last 8 days
B00851
Rs. 185.00
ஸ்ரீ வேங்கடாத்வரி என்னும் கவி இயற்றிய இந்நூல் மொத்தம் ஆயிரத்து பதினெட்டு செய்யுட்கள் (25 ஸ்தபகங்களில்) உள்ளன. ஒவ்வொரு ஸ்தபகமும் திருமகளின் மேன்மையை விளக்கும் வகையில் இயற்றப்பட்டுள்ளது
Rs. 185.00
customers are viewing this product

ஸ்ரீ வேங்கடாத்வரி என்னும் கவி இயற்றிய இந்நூல் மொத்தம் ஆயிரத்து பதினெட்டு செய்யுட்கள் (25 ஸ்தபகங்களில்) உள்ளன. ஒவ்வொரு ஸ்தபகமும் திருமகளின் மேன்மையை விளக்கும் வகையில் இயற்றப்பட்டுள்ளது

Have Questions?Ask a question
You have successfully subscribed!