ஸகல காரிய ஸித்தியும் ஸ்ரீமத் ராமாயணமும்

2 sold in last 8 days
B01835
Rs. 130.00
நவக்ரஹ தோஷங்களைப் போக்கி, ஸகல பாக்கியங்களையும் கொடுக்கக்கூடிய பல ச்லோகங்களை ராமாயணத்திலிருந்து எடுத்து, அழகாகத் தொடுக்கப்பட்ட நூல். அதோடு பல ஸ்தோத்ரங்களையும் பல தெய்வங்களின் அஷ்டோத்தரங்களையும் கொண்ட நூல்.
Rs. 130.00
customers are viewing this product
நவக்ரஹ தோஷங்களைப் போக்கி, ஸகல பாக்கியங்களையும் கொடுக்கக்கூடிய பல ச்லோகங்களை ராமாயணத்திலிருந்து எடுத்து, அழகாகத் தொடுக்கப்பட்ட நூல். அதோடு பல ஸ்தோத்ரங்களையும் பல தெய்வங்களின் அஷ்டோத்தரங்களையும் கொண்ட நூல்.
Have Questions?Ask a question
You have successfully subscribed!