ஸ்ரீ க்ருஷ்ண க்ர்ணாம்ருதம்

2 sold in last 8 days
B00847
Rs. 50.00
ஸ்ரீ லீலாசுகர் இயற்றிய “ஸ்ரீ க்ருஷ்ண கர்ணாம்ருதம் என்ற அழகான காவியத்தில், ஸ்ரீ லீலாசுகர் ப்ரத்யக்ஷ்மாகவும், த்யானத்திலும், கனவுகளிலும் தான் பற்பல சமயங்களில் கண்டு களித்த க்ருஷ்ணானுபவத்தை ஸ்லோகங்கள் வடிவில் செவிகளுக்கு (கர்ண) தெவிட்டாத ஒரு இன்ப அமுதமாக..
Rs. 50.00
customers are viewing this product

ஸ்ரீ லீலாசுகர் இயற்றிய “ஸ்ரீ க்ருஷ்ண கர்ணாம்ருதம் என்ற அழகான காவியத்தில், ஸ்ரீ லீலாசுகர் ப்ரத்யக்ஷ்மாகவும், த்யானத்திலும், கனவுகளிலும் தான் பற்பல சமயங்களில் கண்டு களித்த க்ருஷ்ணானுபவத்தை ஸ்லோகங்கள் வடிவில் செவிகளுக்கு (கர்ண) தெவிட்டாத ஒரு இன்ப அமுதமாக..

Have Questions?Ask a question
You have successfully subscribed!