ஸ்ரீ ஸுதர்ஸநப்ரபாவம்

2 sold in last 8 days
B00867
Rs. 65.00
ஸ்ரீ ஸுதர்சந சதகம், ஷோடசாயுத ஸ்தோத்ரம், ஸ்ரீ லக்ஷ்மீந்ருஸிம்ஹ, ஜிதந்தே ஸ்தோத்ரங்கள் ஆகியவை இந்நூலில் அடங்கியுள்ளன. ஸுதர்சந பெருமாள் ஸேவை ஸாதிக்கும் சில க்ஷேத்திரங்களைப் பற்றிய குறிப்புகள், ஸஹஸ்ரநாமம் மேலும் ஸகல கார்ய ஸித்திக்கான சில மந்த்ரங்களும்… Publisher: Lifco Publication Year of Publication: - Language: Tamil Number of Pages: 158
Rs. 65.00
customers are viewing this product

ஸ்ரீ ஸுதர்சந சதகம், ஷோடசாயுத ஸ்தோத்ரம், ஸ்ரீ லக்ஷ்மீந்ருஸிம்ஹ, ஜிதந்தே ஸ்தோத்ரங்கள் ஆகியவை இந்நூலில் அடங்கியுள்ளன. ஸுதர்சந பெருமாள் ஸேவை ஸாதிக்கும் சில க்ஷேத்திரங்களைப் பற்றிய குறிப்புகள், ஸஹஸ்ரநாமம் மேலும் ஸகல கார்ய ஸித்திக்கான சில மந்த்ரங்களும்…

  • Publisher: Lifco Publication
  • Year of Publication: -
  • Language: Tamil
  • Number of Pages: 158
Have Questions?Ask a question
You have successfully subscribed!