ஸ்ரீ வைஷ்ணவ ஸ்ந்த்யாவந்தனம்

2 sold in last 8 days
B00846
Rs. 65.00
ருக்-யஜுஸ்-ஸாமவேதிகள் மூவரும் அனுஷ்டிக்கவேண்டிய ஸந்த்யாவந்தன விதிமுறைகள் மற்றும் மந்த்ரங்கள் கொண்ட நூல். காலை, மதியம், மாலை என்ற மூன்று காலத்திற்கான முறைகளும் தனித்தனியே விளக்கமாக சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. மேலும் ஆவணி அவிட்டம் முறையும், பூணூல் அணிவதற்கான முறை..
Rs. 65.00
customers are viewing this product

ருக்-யஜுஸ்-ஸாமவேதிகள் மூவரும் அனுஷ்டிக்கவேண்டிய ஸந்த்யாவந்தன விதிமுறைகள் மற்றும் மந்த்ரங்கள் கொண்ட நூல். காலை, மதியம், மாலை என்ற மூன்று காலத்திற்கான முறைகளும் தனித்தனியே விளக்கமாக சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. மேலும் ஆவணி அவிட்டம் முறையும், பூணூல் அணிவதற்கான முறை..

Have Questions?Ask a question
You have successfully subscribed!