ஸ்ரீமந் நாராயணீயம்

2 sold in last 8 days
B00833
Rs. 175.00
ஸ்ரீமத் பாகவத புராணத்தின் ஸாரச் சுருக்கமாக ஸ்ரீ குருவாயூரப்பன் விஷயமாக, மேல்புத்தூர் ஸ்ரீ நாராயண பட்டதிரி இயக்கிய வடமொழி க்ரந்தம் ஸ்ரீமன் நாராயணீயம். 1034 ஸ்லோகங்கள் கொண்டது. ஸம்ஸ்க்ருத பாஷை பரிச்சயமில்லாதவர்கள் கூட இந்த ச்லோகங்களின் உட்பொருளைத்…
Rs. 175.00
customers are viewing this product
ஸ்ரீமத் பாகவத புராணத்தின் ஸாரச் சுருக்கமாக ஸ்ரீ குருவாயூரப்பன் விஷயமாக, மேல்புத்தூர் ஸ்ரீ நாராயண பட்டதிரி இயக்கிய வடமொழி க்ரந்தம் ஸ்ரீமன் நாராயணீயம். 1034 ஸ்லோகங்கள் கொண்டது. ஸம்ஸ்க்ருத பாஷை பரிச்சயமில்லாதவர்கள் கூட இந்த ச்லோகங்களின் உட்பொருளைத்…
Have Questions?Ask a question
You have successfully subscribed!