வடகலை அமாவாஸ்னய தர்ப்பணம்

2 sold in last 8 days
B00107
Rs. 35.00
Publisher: Lifco Publication Year of Publication: - Language: Tamil Number of Pages: 24 வடகலை அமாவாஸ்யை தர்ப்பணம், மற்றும் க்ரஹண-மாஸஸங்க்ரமண தர்ப்பண முறைகள் அடங்கியது. ஸங்கல்பத்தில் சொல்லவேண்டிய பதங்களை சரியாக அறிவதற்கான அட்டவணை அடங்கியது. ‘நிகண்டு’ என்று சொல்லப்படும் இவ்வட்டவணையை பொதுவாக எந்த ஸங்கல்பத்திற்கும் பயன்படுத்தலாம்.
Rs. 35.00
customers are viewing this product
  • Publisher: Lifco Publication
  • Year of Publication: -
  • Language: Tamil
  • Number of Pages: 24

வடகலை அமாவாஸ்யை தர்ப்பணம், மற்றும் க்ரஹண-மாஸஸங்க்ரமண தர்ப்பண முறைகள் அடங்கியது. ஸங்கல்பத்தில் சொல்லவேண்டிய பதங்களை சரியாக அறிவதற்கான அட்டவணை அடங்கியது. ‘நிகண்டு’ என்று சொல்லப்படும் இவ்வட்டவணையை பொதுவாக எந்த ஸங்கல்பத்திற்கும் பயன்படுத்தலாம்.

Have Questions?Ask a question
You have successfully subscribed!